e-Defter Nedir ?

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu, tüccar ve işletmeler için yevmiye ve büyük defter gibi belli defterlerin tutulmasını zorunlu kılar. E-Defter de tutulması zorunlu olan defterlerde bulunan bilgileri içeren bir elektronik kayıtlar bütünüdür. Bu sistemde defterler dijital ortamda tutulur ve Maliye Bakanlığı'na elektronik imzayla berat verilir. 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter’den yararlanabilir.

e-Defter’in Avantajları

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini elektronik ortamda GİB'e kolaylıkla gönderebilirsiniz.

- Mikro Yazılım e-Fatura kullanıcısı olmasanız bile e-Defteri kullanabilir, e-Defter hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
- GİB ID’si, e-Belge detayları vb. veriler otomatik olarak e-Defter modülünüze aktarılır.
- Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırır, elektronik ortamda kolayca işlem yaparsınız. İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlarsınız.
- İç ve dış denetime ortak bir format ve standartta hazır olursunuz.

e-Defter Hizmetinden Faydalanma Yönetemleri

Mikro Yazılım Ticari Paket Program

Mikro Yazılım Programı ve e-Defter modülü sayesinde GİB'in belirlediği standartlarda uygun hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinizi elektronik olarak GİB sistemine gönderebilirsiniz.

e-Fatura Aktivasyon Adımları

Tüzel kişiler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden kendilerine ait mali mühürle

Gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurularını online yapabilirler.

e-Defter Saklama

Mikro Özel Entegratörlüğünde e-Defter Saklama Hizmeti’nin Avantajları

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti Mikro Özel Entegratörlüğü tarafından sağlanmaktadır.

- e-Defter kayıtlarınızı veri kaybı, zarar görme, virüs bulaşması gibi istenmeyen durumlar karşısında güvenceye alınır defter ve beratların ibrazı hususunda her hangi bir sorunla karşılaşmazsınız.
- Hızlı, kolay ve rahat biçimde saklamış olduğunuz dosyalara erişim sağlarsınız.
- Mikro e-Defter portalı ile internet erişimi olan her bilgisayardan saklamış olduğunuz dosyalara ulaşabilirsiniz.
- Mikro Özel Entegratörlüğü barındırdığı felaket kurtarma merkezi ile farklı lokasyonlarda ve ortamlarda saklanan dosyalarınız Mikro Yazılım güvencesi altındadır.

Mikro’da e-Defter Saklama İşlemi

e-mikro defter saklama hizmetinden faydalanabilmek için öncelikle emikro.com.tr adresinden kişisel bir e-posta adresi ile bir kullanıcı kaydı oluşturup edefter.emikro.com.tr adresinden e-defter kullanıcı hesabınızı oluşturursunuz. Mikro tarafından oluşturulan e-defterlerin myedefter uygulaması üzerinden online olarak arşivlenmesine olanak veren Mikro e-Defter modülündende gerekli parametrik ayarlar yapıldıktan sonra arşivlenen e-defter dosyalarınıza gerek program üzerinden gerekse de e-defter portalından ulaşabilirsiniz.

e-Defter’in Yasal Saklanma Zorunluluğu

Elektronik Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan e-defterlerin saklama sorumluluğunun firmalara ait olup her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunlu olduğu, bir diğer alternatif olarak e-defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabileceği belirtilmiştir. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Defter kayıtlarının özel entegratör firmalarda saklanmasını tavsiye etmektedir.

TOP